Sikker sprøjtelakering på arbejdspladsen

Af admin

For hundrede år siden var der ikke det samme store fokus på arbejdsmiljøet, som der er i dag. Dengang var der også flere, der kom til skade på arbejdet. Det er der heldigvis kommet styr på med tiden. Danmark har i dag en meget velbeskrevet arbejdsmiljølov, der indeholder regler for arbejdsmiljøet. Den første arbejdsmiljølov blev vedtaget i 1975 og er siden ændret flere gange. Indenfor nogle felter er arbejdsmiljøloven meget overordnet og indenfor andre områder mere grundige. Som en hovedregel bliver detaljeringsgraden større jo farligere arbejdet er. Arbejdsmiljøloven beskriver også, hvordan sikring af et godt arbejdsmiljø skal varetages organisatorisk.Således skriver den, at når der er mere end 35 ansatte i en virksomhed, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation.

Et af de steder, hvor der er fokus på arbejdsmiljø er, når der sprøjtemales. Da malingen kan indåndes, skal det sikres, at det hindres bedst muligt. En sikker måde at sprøjtemale på er ved hjælp af sprøjtekabiner og malerkabiner. En malerkabine sikre en god og sikker udsugning. Hos Ventherm har de arbejdet med sprøjtekabiner siden 1984, og firmaet har således stor erfaring med at levere produkter, der overholder arbejdsmiljøloven.

Ventherm producerer og sælger sprøjte- og malerkabiner med god udsugning. Som udgangspunkt er udsugningen placeret i gulvet, da dette er mest optimalt for medarbejderen. På visse markeder arbejdes der dog med udsugning i vægge, og dette kan Ventherm også hjælpe med. Det er ikke alle virksomheder, der har plads til sprøjte- og malerkabiner. Ventherm har til disse virksomheder udviklet kabiner, der kan placeres udenfor bygningen. På grund af Ventherms globale kundekreds, er de fleksible med at arbejde med nye løsninger på den globale efterspørgsel. De forskellige landes lovgivning kræver forskellige løsninger.

You may also like