Naturlige valg

Af admin


Vi har bevæget os ind i en tidsalder, hvor der er kommet langt mere fokus på bæredygtighed og en mere naturlig organisk måde at leve på. Klimaet lider og har i de seneste år vist sig fra sin bidske side, biologiske arter i form af planter og dyr uddør nu med en hastighed, der ikke tidligere er set, og dem der ved noget omkring disse forhold, vores dygtige forskere og videnskabsmænd, de er efterhånden blevet enige om, at pilen i forhold til hvor ansvaret for denne udvikling skal placeres, den ligger hos os mennesker, og den måde hvorpå vi lever. I årtier har vi produceret og forbrugt af jordens ressourcer i et omfang, så den ikke længere kan følge med, og den er kommet i en form for kronisk ubalance. Det har vi så fået øjnene op for, at det skal vi gøre noget aktivt ved og det er en bunden opgave for allesammen at bidrage til at få vendt skuden i en mere bæredygtig retning!.

You may also like