Virksomhedsbørsen

Af admin

Beregn værdi af virksomhed

Hvordan værdisætter man en virksomhed? Det kan være et spørgsmål, som mange erhvervsdrivende er nødsaget til at stille sig selv ovenpå det månedslange lockdown, som Danmark var igennem i foråret, da Corona-virus var kommet til Danmark. Hvordan værdisætter man en virksomhed? er samtidig et meget følsomt spørgsmål, da en erhvervsdrivende som overvejer at sælge sit firma, enten af nød eller af lyst, måske har brugt år på at få sin virksomhed op og køre. Til det findes der forskellige rådgivningsfirmaer, som kan hjælpe med at prissætte en virksomhed, og en af disse rådgivningsvirksomheder er Virksomhedsbørsen (www.virksomhedsborsen.dk).

Der kan også være andre årsager end direkte salg, som gør, at man påtænker værdiansættelse af virksomhed. Det kan for eksempel være, at der i virksomheden snart pågår et generationsskifte, hvor den gamle ejer skal overdrage (og sælge) virksomheden til en ny ejer i forbindelse med sit otium.

Multipel værdiansættelse

Når en virksomhed skal værdisættes, er der flere faktorer, som gør sig gældende i forbindelse med værdisættelsen. En værdisættelse skal dels tage udgangspunkt i virksomhedens potentiale i markedet. Samtidig skal det også medtages, hvilken markedsposition som virksomheden har, ligesom et stærkt brand og et stærkt image kan betyde, at virksomheden kan værdisættes væsentligt højere, end en lignede virksomhed med de samme produkter og services.

Uanset hvad der ligger til grund for et salg af en virksomhed, er det vigtigt, at man har en kompetent sparringspartner med på råd, og det er her, at Virksomhedsbørsen kan hjælpe. Vil man høre mere om, hvad Virksomhedsbørsen kan hjælpe med, kan man med rette gå ind på Virksomhedsbørsens hjemmeside, som hedder www.virksomhedsborsen.dk og læse meget mere om, hvad Virksomhedsbørsen kan.

You may also like